Wśród wielu patronów przyzywanych w czasie epidemii jest św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku, podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, pomagał chorym udzielając sakramentów i niosąc pociechę. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele OO. Bernardynów w Krakowie. Módlmy się o jego pomoc i opiekę: Święty Szymonie z Lipnicy, cudowny Lekarzu chorych. Ty wielu

chorym przywracasz zdrowie i siły do pełnienia codziennych obowiązków. Spójrz na wszystkich zagrożonych i dotkniętych skutkami koronawirusa. Wejrzyj na ich duchowe i cielesne cierpienia. Ty nie zapominasz o cierpiących, wspieraj również nas, w tych trudnych chwilach. Święty Szymonie pozwól nam doznać Twojej pomocy i jeśli taka będzie wola Boża, wyproś dla nas łaskę ustania niebezpieczeństwa. Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.