W poniedziałek 11 lutego przeżywać będziemy 27 Światowy Dzień Chorego. Naszą modlitwą chcemy wesprzeć wszystkich dotkniętych krzyżem cierpienia, zwłaszcza chorych członków naszych rodzin i naszej parafii. Podczas Mszy o godz. 8.00 i 18.30 udzielony zostanie sakrament namaszczenia.

Prosimy o udzielenie pomocy w dotarciu do kościoła chorym z naszych domów czy sąsiedztwa.