2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. To także Dzień życia konsekrowanego, a w polskiej tradycji – święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

Papież Franciszek odczytując znaki czasu w ten sposób mówi o roli osób konsekrowanych:

 

 

„Kiedy ludzie, narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, dobroci, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz: ‘Chcemy pójść z wami!’. Ludzie odczuwają tę potrzebę w obliczu świadectwa miłości, tej miłości pokornej, bez przemocy, wolnej od pychy, pokornej, która adoruje i służy.

 

 

Kościół musi być atrakcyjny. Przebudźcie świat! Bądźcie świadkami odmiennego sposobu działania, postępowania, życia! Można żyć inaczej na tym świecie. Mówimy o spojrzeniu eschatologicznym, o wartościach królestwa ucieleśnianych tutaj, na tej ziemi. Chodzi o pozostawienie wszystkiego, aby pójść za Panem. Nie, nie chcę powiedzieć ‘radykalnie’. Radykalizm ewangeliczny nie jest właściwy tylko dla zakonników — jest wymagany od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób profetyczny. Ja oczekuję od was tego świadectwa. Osoby zakonne muszą być mężczyznami i kobietami zdolnymi przebudzić świat.

 

 

Powinniście być naprawdę świadkami innego sposobu działania i postępowania. Jednak w życiu trudno jest o to, aby wszystko było jasne, ścisłe, nakreślone w sposób wyraźny. Życie jest skomplikowane, składa się z łaski i grzechu. Jeżeli ktoś nie grzeszy, nie jest człowiekiem. Wszyscy popełniamy błędy i musimy uznać naszą słabość. Zakonnik, który uznaje, że jest słaby i grzeszny, nie zaprzecza świadectwu, które ma dawać, ale przeciwnie, umacnia je, i to wychodzi na dobre wszystkim. A zatem tym, czego oczekuję, jest świadectwo. Pragnę, aby zakonnicy dawali to szczególne świadectwo”

 

 

Pamiętajcie dziś o modlitwie za nas !!!

Żywy Bóg z Wami – Pokój i Dobro