Kościół św. Jana z Dukli

Dzielimy się radością, że mimo wakacji, prowadzimy na kilku frontach prace remontowe. Rozpoczęliśmy prace konerwatorsko-restauratorskie przy głównym ołtarzu starego kościoła. Został on zdemontowany, dlatego poranne Msze sprawowane są przy bocznym ołtarzu św. Franciszka.

Trwa ostatni etap prac w krypcie starego kościoła. Mamy nadzieję, że zakończy się on jesienią. Obecnie odnawiane i konserwowane są drzwi do nowego kościoła. Trwają procedury związane z przyłączeniem studni na cmentarzu parafialnym do sieci kanalizacyjnej. Dotychczasowe, prowizoryczne odprowadzenie wody na ul. Powsińską zostało zlikwidowane podczas remontu chodnika. Mamy również nadzieję, że po zakończeniu prowadzonych przez Miasto prac związanych ze wspominanym chodnikiem, uda nam się zakończyć rozpoczęty w tamtym roku remont cmentarnego muru. Prosimy o cierpliwość i modlitewne wsparcie.