Dzisiaj, 8 lipca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy  Uroczystość św. Jana z Dukli – patrona naszego nowego kościoła. Z racji uroczystości wszystkie Msze św. sprawowane są w nowej świątyni. W czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 18.30 głoszone jest okolicznościowe Słowo Boże. Wspominając tego niezwykle gorliwego franciszkanina – bernardyna, pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy trudzili się, aby powstał ten kościół. Modląc się w intencjach Ojca św., z czystym sercem przyjmując Komunię Świętą i nawiedzając naszą nową świątynię możemy uzyskać odpust zupełny.