Treścią dzisiejszej uroczystości są trzy wydarzenia, w których Bóg w szczególny sposób objawił się światu w Chrystusie: pokłon Mędrców ze Wschodu, który oddali oni nowonarodzonemu Chrystusowi w Betlejem, chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej.

Członkowie Młodzieży Franciszkańskiej rozprowadzają dziś przed kościołem przygotowane przez siebie kredę i kadzidło. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na ich wakacyjny wyjazd rekolekcyjny.

Zachęcamy, by pielęgnować dawny zwyczaj oznaczania poświęconą kredą drzwi naszych mieszkań. Najczęściej stosowany napis: K+M+B 2019 odnosi się do podanych przez tradycję imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Znacznie głębszy przekaz mówi, że drzwi można oznaczać napisem C+M+B 2019. Jest to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus błogosławi to mieszkanie”. Umieszczenie tego napisu na drzwiach, to zaproszenie Chrystusa do naszego domu, prośba o to, aby uświęcił On nasze życie swoją obecnością.