Dzisiaj świętujemy przeniesioną z ostatniego piątku Uroczystość Świętego Jana z Dukli – patrona naszego nowego kościoła. Wspominając tego niezwykle gorliwego franciszkanina – bernardyna, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich, którzy trudzili się, aby ten kościół powstał. Modląc się w intencjach Ojca Świętego, z czystym sercem przyjmując Komunię Świętą i nawiedzając naszą nową świątynię, możemy zyskać odpust zupełny.