W piątek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Nasze spojrzenie skierujemy ku niebu, które jest naszą prawdziwą ojczyzną i celem ziemskiej drogi. Uroczystość ta należy

do tzw. świąt nakazanych, w czasie których katolicy mają obowiązek udziału we Mszy św. Msze święte tego dnia sprawowane będą, jak w każdą niedzielę. O 15.00 sprawowana będzie Msza św. na cmentarzu czerniakowskim.