W styczniu nasz parafialny chór Gaudium koncertował w bernardyńskim klasztorze w Warcie koło Sieradza. Fakt ten został odnotowany przez Dziennik Łódzki (26-28 stycznia 2018). Autor tekstu, Dariusz Piekarczyk, opatrzył go tytułem: “Chór z Warszawy w Warcie”. W artykule czytamy: “Ojca Cecyliana Szczepanika, który przez 11 lat był w Warcie, a od lipca 2017 roku jest w klasztorze Ojców Bernardynów w Warszawie, ciągnie do miasta nad Wartą. Odwiedził je niedawno wraz z Chórem Parafialnym “Gaudium” z tamtejszej parafii. Istniejący od roku 2011 chór wystąpił w klasztornej świątyni z koncertem kolęd i pastorałek”. Z tekstu czytelnicy dowiedzieli się, że w repertuarze chóru znajdują się tradycyjne pieśni kościelne jedno- oraz wielogłosowe, utwory sakralne i kolędy w autorskich opracowaniach Krzysztofa Kuryłka. Odnotowano także, że koncert spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, a o. Cecylian zapewnił, że nie była to ostatnia wizyta w Warcie.