Modlitwa i post budują człowieka i przygotowują go na spotkanie z Bogiem. Ich owocem jest jałmużna. To namacalny znak dobra, które dzięki dwóm pierwszym dziełom nagromadziło się w człowieku. Jest papierkiem lakmusowym, który sprawdza, jakie owoce wydaje nasza modlitwa i post. Okazję do ofiarowania wielkopostnej jałmużny daje nam parafialna grupa charytatywna, której członkowie podczas każdej Drogi Krzyżowej, przy piątej stacji, kwestują na paczki dla najuboższych. W imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy kwestującym i ofiarodawcom.