Ktoś mądry powiedział, że post bez jałmużny jest pomnażaniem jedzenia, a nie pomnażaniem dobrych uczynków. Podczas wielkopostnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przy piątej stacji upamiętniającej postać Szymona z Cyreny, członkowie grupy charytatywnej zbierają datki. Przypominamy, że są one przeznaczone na zorganizowanie świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących członków naszej parafii. W imieniu kwestujących i tych, którzy korzystają z pomocy, już dziś serdecznie dziękujemy.