Przy naszej parafii działa Wspólnota Rodzin, które pragną dzielić się doświadczeniem Boga i przeżywaniem wiary. Spotykają się, by wspólnie modlić się, śpiewać, rozmawiać, wymieniać doświadczenia. Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się w sobotę 9 września. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 16.30 w starym kościele. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych członków oraz tych, którzy pragną dołączyć do grupy.