We wtorek 11 lutego przeżywać będziemy XXVIII Światowy Dzień Chorego. Hasłem tego dnia są słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Naszą modlitwą chcemy otoczyć wszystkich dotkniętych

krzyżem cierpienia, zwłaszcza chorych członków naszych rodzin i naszej parafii. Podczas Mszy o godz. 8.00 i 18.30 udzielony zostanie sakrament namaszczenia. Po Mszy wieczornej przewidziana jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosimy o udzielenie pomocy w dotarciu do kościoła chorym członkom rodzin i sąsiadom.