W najbliższy piątek przypada ostatni dzień roku 2021. O godz. 17.30 będzie miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. O 18.00 rozpocznie się nabożeństwo przebłagalne. O godz. 18.30 sprawowana będzie ostatnia w tym roku Msza św. Wspólnie podziękujemy Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski. Tegoroczny sylwester przypada w piątek przeżywany w Polsce jako dzień postny. Kardynał Kazimierz Nycz udzielił na ten dzień, na terenie naszej archidiecezji, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz

od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Korzystający z dyspensy powinni odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka oraz podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny.