W sobotę 8 lutego zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim Parafianom serdecznie dziękujemy za otwartość, życzliwość i zaufanie. Dzięki kolędowym spotkaniom możemy powiedzieć, że znamy się nie tylko z widzenia. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, za zainteresowanie życiem naszej parafialnej wspólnoty – duszpasterstwem i prowadzonymi pracami remontowymi. Dziękujemy za

złożone przy tej okazji ofiary. Pieniądze zgromadzone podczas tegorocznej kolędy zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych w nowym kościele.