Składa się na nią wiele elementów, w tym kilkadziesiąt ruchomych, umieszczonych na tle panoramy wykonanej przez artystę malarza Pawła Kołodziejskiego, absolwenta krakowskiej ASP. Panorama przedstawia widok murów Betlejem oraz sylwetki trzech warszawskich kościołów bernardynów: św. Antoniego na Czerniakowie, św. Anny koło zamku i MB Loretańskiej na Pradze. Szopkę można oglądać

do 2 lutego, w dni powszednie w godzinach 6:00 – 9:00 i 18:00 – 19:30 oraz w niedziele po każdej Mszy i przez całe popołudnie. Dla grup istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia dodatkowego terminu.