Kościół św. Jana z Dukli

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym nowych ograniczeń i zakazów wprowadzanych w związku z epidemią koronawirusa oraz zaleceniami ks. kard. Kazimierza Nycza informujemy, że także w naszej parafii obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Na terenie kościoła św. Jana z Dukli może przebywać jednocześnie 150 osób (65 osób w kościele, 34 osoby w krużganku, 40 osób na balkonie, 11 osób w kaplicy adoracji) z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

2. Zachowujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa: obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni.

3. Wierni przyjmujący Komunię na dłoń i do ust podchodzą do ołtarza w osobnych procesjach.

4. Metropolita Warszawski kard. K. Nycz do 15 listopada udzielił dyspensy od uczestnictwa w Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym na terenie archidiecezji warszawskiej.

Wszystkim modlącym się w naszej świątyni dziękujemy za zrozumienie i wzajemną troskę.