W sobotę 22 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie ze św. Ritą. Ze względu na oktawę Bożego Ciała, odbędzie się ono według innego niż zwykle porządku. O godz. 18.00 rozpocznie się nabożeństwo ku czci Świętej połączone z poświęceniem róż i oddaniem czci relikwiom, o godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św, a po niej w procesji eucharystycznej przejdziemy do starego kościoła.