Jak co roku w okresie wakacyjnym, w naszych klasztorach dokonano zmian personalnych. Decyzją zarządu prowincji, pracujący w naszej parafii o. dr Kolumban Syty, asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i opiekun Grupy Biblijnej został przeniesiony do klasztoru w Leżajsku. Wszystkich, którzy chcą wspólnie podziękować o. Kolumbanowi za pracę wykonywaną w naszej parafii i pomodlić się

o Boże błogosławieństwo dla niego w nowym miejscu posługi zapraszamy w środę na Mszę św. o godz. 18.30. Nastąpiła również zmiana na stanowisku kancelistki. Pełniąca tę funkcję od trzech lat s. Nazaria została przeniesiona do Łodzi. Jej obowiązki przejmie s. Lucjana, także ze zgromadzenia sióstr pasjonistek. Dziękując o. Kulmbanowi i s. Nazarii, otoczmy ich serdeczną modlitwą.