Przypominamy, że kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w którym odwołuje udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii – poinformował ks. Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

W komunikacie wydanym po zakończeniu 389. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 11-12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej czytamy m.in. “Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i miejscach kultu oraz podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane. Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br., jednocześnie we wszystkich diecezjach”.