Drodzy Parafianie i sympatycy naszej bernardyńskiej parafii

Rok, który mija, nie prowadzi nas do rzeczywistości, która się kończy, ale do takiej, która się spełnia; to dalszy krok ku mecie, jaka jest przed nami; mecie nadziei i szczęścia, gdyż spotkamy Boga, powód naszej nadziei i źródło naszej radości. Gdy rok 2014 dobiega końca, zbieramy niczym w koszu dni, tygodnie, miesiące, które przeżyliśmy, by ofiarować wszystko Panu. I pytamy siebie: jak przeżyliśmy czas, którym On nas obdarzył? Czy wykorzystaliśmy go przede wszystkim dla samych siebie, dla naszych interesów, czy potrafiliśmy przeznaczyć go także dla innych?. Wszystkich Was otaczamy naszą zakonną modlitwą – życząc by Nowy Rok 2015 stał się czasem szczególnej obecności Pana w Waszych rodzinach, w Waszym życiu