Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego klasztoru! Zapewniając Was o duchowej łączności i codziennej pamięci w modlitwie śpieszymy, by złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta staną się dla nas w pełnym tego słowa znaczeniu świętami paschalnymi, a więc związanymi z PRZEJŚCIEM – w sensie duchowym: z grzechu do świętości, z niewoli do wolności dzieci Bożych, ze smutku do Bożej radości, ze śmierci do życia ale i w sensie fizycznym: przejściem z dni lęku, które przeżywamy, dni obaw o przyszłość, dni wycofania się i izolacji do normalności. Obyśmy

mogli spotkać się jak najszybciej – zdrowi i w komplecie. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wspólnota Klasztoru Ojców Bernardynów w Warszawie na Czerniakowie